พนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  08.30 น. ณ หอประชุมทต.ดงขุย

 

 

 

 

 

__________________________________