โครงการฝึกอบรมพัฒนาและฟื้นฟู ความรู้ในการปฏิบัติงาน ของ อสม. เทศบาลตำบลดงขุย
วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________