เทศบาลดงขุย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ โดยท่านนายกพิชัย เกิดยิ้ม และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุและคนพิการที่จัดขึ้นทุกวันที่ 12 ของทุกเดือน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การนั่งสมาธิ กิจกรรมกายบริหาร หรือกิจกรรมสันทนาการ

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________