9 กันยายน 2563

โครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
"กรณีการช่วยเหลือชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
ชุมชนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563