•6 ตุลาคม 2563•
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงิน เยียวยา Covid-19 (กลุ่มเปราะบาง)
กรณี ตกหล่น เนื่องจากบัญชีปิด
ให้แก่ นางแบน ขุนศรี จำนวนเงิน 3,000.- บาท
โดยมีนางวิจิตรา ลิ้มตระกูล ปลัดเทศบาลตำบลดงขุย พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย