สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุยมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.ณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูณ์คนใหม่ ฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่