(29 ธันวาคม 2563) เทศบาลตำบลดงขุย
จัดมาตรการป้องกันโรค covid -19 บริเวณตลาดเย็นหน้าโรงเรียนบ้านดงขุย
ขอความร่วมมือแม่ค้า พ่อค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยทุกคนดังนี้
1.เข้าจุดคัดกรองตรวจวัดอุหภูมิโดย อสม. ก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง
2.ใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง
3.ลงบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการตลาด
4.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการเลือกซื้อสินค้าและชำระเงิน
เพื่อป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลดงขุย ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของชาวดงขุยของเรา