จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีประกาศ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
จึงขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลดงขุย ?‍?‍?‍? ร่วมชนะ ? COVID-19 ไปด้วยกัน ด้วยการดาวน์โหลดแอป "หมอชนะ" เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแล และป้องกันตนเองจากการระบาดของ โควิด-19
ซึ่งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" จะช่วยแจ้งเตือนท่าน เมื่อพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยพบปะใกล้ชิดท่านในระยะแพร่เชื้อ เพื่อให้ท่านรับทราบได้อย่างรวดเร็ว และเฝ้าระวังตนเองได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับไทยชนะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
?เราอยากให้คนไทยชนะไปด้วยกัน
โหลดแอปหมอชนะ
? Apple App Store ? https://apple.co/3mTo6en
? Google Play Store ? http://bit.ly/3mWguaS
? HUAWEI AppGallery ? https://bit.ly/2WQ9HFa
#หมอชนะ #COVID19 #โควิด19 #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #สำนักนายกรัฐมนตรี #กระทรวงสาธารณสุข #กรมควบคุมโรค #สพร #DGA
อ่านรายละเอียดคลิก https://www.dga.or.th/th/profile/2176/