20 กรกฎาคม 2564
นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชนแดน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บุ่งคล้า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงขุย ร่วมตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่กักกันโรคท้องที่เทศบาลตำบลดงขุย (LQ : Local Quarantine) โดยมีนายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับการตรวจประเมิน