20 กรกฎาคม 2564
นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม​ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน​(Workshop) ณ​ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุย