21 กรกฎาคม 2564
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บุ่งคล้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มเสี่ยง ในเขตเทศบาลตำบลดงขุย ณ​ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลดงขุย
7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน น้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35 กก. ต่อ ตร.ม.