23 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลดงขุย เข้าชี้แจง และทำความเข้าใจกับเจ้าคณะอำเภอชนแดนเจ้าอาวาสวัดวารีวงษ์ และเจ้าอาวาสวัดสว่างเนตรเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด19 ในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวัด