24 กรกฎาคม 2564
นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงขุย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยจะมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ร่วมกับคณะพระภิกษุ สามเณรวัดสว่างเนตร (ทุกวันพระ เวลา 17.00 น.)
จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว
* หมายเหตุ พรุ่งนี้วันเข้าพรรษา มีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เวลา 17.00 น. (หลังจากนั้นทุกวันพระ)