21 ตุลาคม 2564
นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้..วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลดงขุย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า)