17 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย เพื่อ "กองทุนเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญเทศบาลตำบลดงขุย" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลดงขุย