ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดงขุย ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056-761962