10 สิงหาคม 2564
ประกาศเทศบาลดงขุย
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9