การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หัวข้อ วันที่ 
ตุลาคม 2562 download -
เมษายน 2562 download  
ตุลาคม 2561 download  
เมษายน 2561 download  

 

E - PlanNACC

 หัวข้อ วันที่ 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA 2561 download -
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน download  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 download  

 

 โปรแกรมฟรีแวร์

 หัวข้อ วันที่ 
โปรแกรมเครื่องสแกนบัตร download -

 

 

แผนการดำเนินงาน

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการติดตามและประเมินผล2561 download -
แผนการดำเนินงาน2561 download  

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 หัวข้อ วันที่ 
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 download -
การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 download  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 download