^ Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เว็ปลิงก์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดทำโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนที่ 1 – 9 )

(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดนได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันที่ดำเนินงานจัดร่วมกันทั้ง 9 ชุมชนในวันนี้
ประกอบด้วย ประชาชนชาวตำบลดงขุย ชุมชนที่
1 – 9 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลดงขุย นักเรียนจากโรงเรียนดงขุยวิทยาคม โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) ชมรมคนรักษ์สุขภาพดงขุย สถานีตำรวจภูธรดงขุย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบุ่งคล้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 400 คน
 31 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
ณ ห้องประชุมไผ่ทอง เทศบาลตำบลดงขุย

 

 

 

 

 

__________________________________

 

เทศบาลตำบลดงขุย จัดโครงการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต 
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงขุย

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

IMAGE โครงการ3ล้าน3ปีเทิดไท้องค์ราชัน
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลดงขุย ได้จัดทำโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ชุมชนที่ 1 –... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพ
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ... Read More...
IMAGE โครงการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลดงขุย จัดโครงการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์... Read More...
IMAGE ระยะเวลาในการชำระภาษี ปีพุทธศักราช 2562
วันจันทร์, 28 มกราคม 2562
        ระยะเวลาในการชำระภาษี  ปีพุุทธศักราช 2562           รายละเอียดเกี่ยวกับภาษี  Read More...
IMAGE โครงการชุมชนสีขาว
วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561
โครงการชุมชนสีขาว กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลดงขุย ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสีขาว... Read More...

IMAGE ร่วมการประเมินคุณธรรม (บุคคลภายนอก)
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์... Read More...
IMAGE การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันพุธ, 10 เมษายน 2562
การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม -... Read More...
IMAGE ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วันศุกร์, 01 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลดงขุย... Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62
วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62         Read More...

IMAGE เครื่องดื่มจากธรรมชาติ
วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560
       ... Read More...
IMAGE กิน"ถั่ว"อย่างไร ได้ประโยชน์สูงสุด
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2560
           ถึงแม้ “ถั่ว” จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย... Read More...
IMAGE เมื่อทำงาน จนปวดตัว
วันพุธ, 11 มกราคม 2560
เมื่อทำงาน จนปวดตัว สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง... Read More...
IMAGE ประโยชน์ของกระเทียม
วันจันทร์, 09 มกราคม 2560
                     กระเทียม... Read More...
IMAGE ไข้ซิกา …ภัยใหม่จากยุงลายตัวเก่า
วันพุธ, 31 สิงหาคม 2559
       หากจะพูดถึงโรคที่มียุงเป็นพาหะ... Read More...