1 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธาตุเหล็ก สำคัญกับชีวิต ร่างกายขาดไม่ได้
หากขาดธาตุเหล็ก.....
?เสี่ยงเป็นโรคโลหิตจาง
?หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสแท้ง
?สมองทำงานช้า ไม่ปลอดโปร่ง หลงลืมง่าย
?อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ภูมิต้านทานร่างกายลดลง
แหล่งอาหารธาตุเหล็กสูง ได้แก่ เลือด เนื้อสัตว์ เนื้อแดงต่างๆ ผักใบเขียว และธัญพืช
www.dongkhui.go.th