28 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่เคยใช้บริการของเทศบาลตำบลดงขุย เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2566
ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/pax7g6
หรือสแกนที่ QR CODE ที่ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566