17 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน