3 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566