26 พฤษภาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง