• ที่อยู่

1 ม.1 ตำบล ตะกุดไร อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์ 67190

16°07'29.9"N+100°44'04.6"E

  • สอบถามข้อมูล

เบอร์โทรสำนักงาน ทต.ดงขุย  056-761692
เบอร์โทรงานป้องกัน/ดับเพลิง  056-761693
FAX 056-761692

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.