แผนป้องกันการทุจริต

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 download -
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 download  
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 download  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 download