นโยบาย No Gift Policy

 หัวข้อ วันที่ 
   
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ download  
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy  download  
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาอังกฤษ) download  
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (ภาษาไทย) download  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลดงขุย download  
รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ปี 2566 รอบ 6 เดือน download  
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 download  
สุจริต โปร่งใส่ เทศบาลตำบลดงขุยใสสะอาด 2566 download -