สมัยสามัญ ประจำปี 2565

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู