การปฏิบัติงาน

 หัวข้อ วันที่ 
คู่มือธุรการ download -
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล download  
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ download  
คู่มือปฏิบัติงานแผนพัฒนาท้องถิ่น download