มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1) download  
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น 2566 download  
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2566 download  
รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download  
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น download  
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น download -
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น download  
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น download  
การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos_Dont download