แผนการดำเนินงาน

 หัวข้อ วันที่ 
   
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 download  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 download  
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 download 28 พ.ย.66
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 25-4  download  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงขุย แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566  download  
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก  download  
แผนการดำเนินงาน แก้ไข 1-2566 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 แก้ไข 1-2566 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เปลี่ยนแปลง 1-2565 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม 3-2565 download  
แผนพัฒนาฯ 66-70 เพิ่มเติม 4-2565 download  
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 download  
แผนการดำเนินงาน 2566 download  
แผนการดำเนินงาน 2564 download  
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 download  
รายงานการติดตามและประเมินผล2561 download -
แผนการดำเนินงาน2561 download