การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  download  
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  download  
รายการจัดหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  download  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566  download  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  download -
ประกาศผลเจาะจง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน   ก.พ. 66 download