การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 หัวข้อ วันที่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566  download  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  download -
ประกาศผลเจาะจง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน   ก.พ. 66 download