8 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง ประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)