6 กันยายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง

#เทศบาลตำบลดงขุย
www.dongkhui.go.th