ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
#สำนักปลัดเทศบาล