โรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อจากสัตว์ พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต
กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก
โดยสามารถติดต่อโรคทางตรงได้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง ตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการที่ถูกสัตว์ที่ติดเชื้อข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่พียงพอ และสามารถติดต่อทางอ้อมโดยการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วย โดยการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่ง ทางเดินหายใจ ผิวหนังเป็นตุ่ม เมื่อคนได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7-14 วัน อาจนานถึง 21 วันโดยอาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย จากนั้นประมาณ 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเสณแขนขา และอาจเกิดบนลำตัวด้วย จากนั้นผื่นจะกลายเป็นหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดและหลุดออกมา อาการป่วยจะประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะหายจากโรคเองได้ โดยมักพบอาการรุนแรงในกลุ่มเด็ก
การป้องกันโรคสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ไม่นำสัตว์ป่าเข้าประเทศโดยไม่มีการคัดกรองโรค และกรณีที่เดินทางกักจากประเทศที่มีโรคติดต่อ ต้องเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน