6 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝุ่นละออง PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็ก เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวเล็ก ปอดกำลังพัฒนา
ชอบเล่นในที่กลางแจ้ง อัตราการหายใจเร็ว มีแนวโน้ม ไม่ใส่เครื่องป้องกันฝุ่น มีโอกาสได้รับฝุ่นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเวลาเท่ากัน
ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคหืดจะมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่น PM 2.5

www.dongkhui.go.th