7 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำ!! วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละออง PM2.5
เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ควรดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้อาการรุนแรงมากขึ้น หากอาการยังไม่ทุเลาลง ควรรีบไปพบแพทย์
www.dongkhui.go.th