4 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดงขุย
เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย