สมัยสามัญ ประจำปี 2566

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  downloand  

 

สมัยสามัญ ประจำปี 2564

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  คลิกดู  

 

สมัยสามัญ ประจำปี 2563

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  คลิกดู  

 

สมัยสามัญ ประจำปี 2565

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  คลิกดู    

 

สมัยสามัญ ประจำปี 2562

 

 หัวข้อ วันที่ 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิกดู  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงขุย สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิกดู